کاهش درصدی از مالیات برارزش افزوده مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی است که به واردات داده می‌شود و به سفره مردم نمی‌رسد
اخبار جدید اقتصادی

کاهش درصدی از مالیات برارزش افزوده مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی است که به واردات داده می‌شود و به سفره مردم نمی‌رسد

آنها که می‌خواستند ارز را ۵ هزار تومان کنند مراقب باشند تا آخر سال ۵۰ هزار تومان نشود!
اخبار جدید سیاسی

آنها که می‌خواستند ارز را ۵ هزار تومان کنند مراقب باشند تا آخر سال ۵۰ هزار تومان نشود!

ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی از آغاز تا پایان/ وقتی ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شد، اما تورم کنترل نشد
اخبار جدید اقتصادی

ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی از آغاز تا پایان/ وقتی ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شد، اما تورم کنترل نشد

ارز ۴۲۰۰ تومانی چه بر سر کشاورزی ایران آورد؟
اخبار جدید اقتصادی

ارز ۴۲۰۰ تومانی چه بر سر کشاورزی ایران آورد؟

ایجاد وزارت بازرگانی آری یا خیر؟ / وزارت بازرگانی با سیاست حذف ارز 4200 در تضاد است
اخبار جدید اقتصادی

ایجاد وزارت بازرگانی آری یا خیر؟ / وزارت بازرگانی با سیاست حذف ارز 4200 در تضاد است

اقشار ضعیف تبعات حذف ارز دولتی را می‌پردازند
اخبار جدید اقتصادی

اقشار ضعیف تبعات حذف ارز دولتی را می‌پردازند

ایجاد وزارت بازرگانی آری یا خیر؟/ وزارت بازرگانی با سیاست حذف ارز 4200 در تضاد است
اخبار جدید اقتصادی

ایجاد وزارت بازرگانی آری یا خیر؟/ وزارت بازرگانی با سیاست حذف ارز 4200 در تضاد است

وابستگی غذای دانشجویان به ارز دولتی
اخبار جدید اقتصادی

وابستگی غذای دانشجویان به ارز دولتی

ارز دولتی برای واردات دارو اختصاص می‌یابد؟
اخبار جدید اقتصادی

ارز دولتی برای واردات دارو اختصاص می‌یابد؟

تداوم روند تامین دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تداوم روند تامین دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی

top