یارانه پنهان| ارائه کارت اعتباری به مردم بهترین جایگزین برای ارز 4200 تومانی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

یارانه پنهان| ارائه کارت اعتباری به مردم بهترین جایگزین برای ارز 4200 تومانی

کارت اعتباری خرید، جایگزین مناسب حذف ارز ۴۲۰۰ است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

کارت اعتباری خرید، جایگزین مناسب حذف ارز ۴۲۰۰ است

مصرف سالانه ۳۵ هزار تن آفت‌کش در کشور/ مشکلی در تأمین سموم تا  شهریور ۱۴۰۱ نداریم
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

مصرف سالانه ۳۵ هزار تن آفت‌کش در کشور/ مشکلی در تأمین سموم تا شهریور ۱۴۰۱ نداریم

به ادامه عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی رأی نمی‌دهیم
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

به ادامه عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی رأی نمی‌دهیم

ارز ۴۲۰۰ تومانی به شدت فسادزاست و باید حذف شود
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

ارز ۴۲۰۰ تومانی به شدت فسادزاست و باید حذف شود

ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکل پلکانی حذف شود
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکل پلکانی حذف شود

حذف ارز ۴۲۰۰ اشتباه است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

حذف ارز ۴۲۰۰ اشتباه است