بازگشت حیات به سینماهای گیلان/چراغ اکران با «قهرمان» روشن می شود
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

بازگشت حیات به سینماهای گیلان/چراغ اکران با «قهرمان» روشن می شود

«گل آقا» مبتکر طنز اصیل بعد از انقلاب در ایران است
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

«گل آقا» مبتکر طنز اصیل بعد از انقلاب در ایران است

جشنواره میراث ناملموس باید به یک فرهنگ در گیلان تبدیل شود
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

جشنواره میراث ناملموس باید به یک فرهنگ در گیلان تبدیل شود

بازگشایی مقطعی دردی از مشکلات سینماداران دوا نمی کند
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

بازگشایی مقطعی دردی از مشکلات سینماداران دوا نمی کند

قرار گرفتن ۲ شهر گیلان در میان شهرهای خلاق فرهنگ و هنر
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

قرار گرفتن ۲ شهر گیلان در میان شهرهای خلاق فرهنگ و هنر

چهره های ملی و فرا ملی انقلاب را با هنر معرفی کنیم
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

چهره های ملی و فرا ملی انقلاب را با هنر معرفی کنیم

ریه‌های تئاتر همچنان درگیر کرونا است/ روزهای سخت هنرمندان گیلانی
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

ریه‌های تئاتر همچنان درگیر کرونا است/ روزهای سخت هنرمندان گیلانی

بی توجهی وزارت ارشاد به وضعیت سینما در استان ها
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

بی توجهی وزارت ارشاد به وضعیت سینما در استان ها

درخشش فیلمسازان جوان گیلانی در جشنواره های بین المللی
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

درخشش فیلمسازان جوان گیلانی در جشنواره های بین المللی