اخبار جدید استانها

امیر سیاری: 38 بیمارستان و 800 درمانگاه ارتش ‌به بیماران کرونایی خدمات ارائه می‌دهند / ‌خدمتگزاری ارتش به مردم ‌ادامه دارد

امیر سیاری: 38 بیمارستان و 800 درمانگاه ارتش ‌به بیماران کرونایی خدمات ارائه می‌دهند / ‌خدمتگزاری ارتش به مردم ‌ادامه دارد

تسنیم گزارش می‌دهد؛ نامناسب بودن وضعیت معیشتی اهالی فرهنگ و هنر مازندران در روزهای کرونایی

تسنیم گزارش می‌دهد؛ نامناسب بودن وضعیت معیشتی اهالی فرهنگ و هنر مازندران در روزهای کرونایی

استاندار لرستان : افزایش شیوع ویروس کرونا در خرم‌‌آباد و بروجرد/ بیماری در سلسله کنترل شد

استاندار لرستان : افزایش شیوع ویروس کرونا در خرم‌‌آباد و بروجرد/ بیماری در سلسله کنترل شد