زمان ارسال لایحه برنامه هفتم به دولت اعلام شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

زمان ارسال لایحه برنامه هفتم به دولت اعلام شد

دولت سیزدهم حتی یک ریال از بانک مرکزی استقراض نکرد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

دولت سیزدهم حتی یک ریال از بانک مرکزی استقراض نکرد

امیدواریم مجلس لایحه بودجه را بدون کسری تصویب کند
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

امیدواریم مجلس لایحه بودجه را بدون کسری تصویب کند

خط قرمز دولت در لایحه بودجه اتکا به منابع بانک مرکزی است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

خط قرمز دولت در لایحه بودجه اتکا به منابع بانک مرکزی است

آیا نرخ ارز و تورم مهار خواهد شد؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

آیا نرخ ارز و تورم مهار خواهد شد؟

دولت سیزدهم یکی از موتورهای تولید تورم را متوقف کرد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

دولت سیزدهم یکی از موتورهای تولید تورم را متوقف کرد

تأثیر استقراض ابتدای سال دولت قبل، این ماه خودش را نشان می‌دهد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

تأثیر استقراض ابتدای سال دولت قبل، این ماه خودش را نشان می‌دهد

افشاگری همتی درباره انتشار پول در چهار ماهه اول ۱۴۰۰
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

افشاگری همتی درباره انتشار پول در چهار ماهه اول ۱۴۰۰

تکرار وعده های روحانی از زبان همتی/ «جناب» آقای اقتصاددان یک قدم هم جلو نیامده است؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

تکرار وعده های روحانی از زبان همتی/ «جناب» آقای اقتصاددان یک قدم هم جلو نیامده است؟

برکناری همتی، تاثیر مستقیم بر افزایش نرخ دلار داشت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

برکناری همتی، تاثیر مستقیم بر افزایش نرخ دلار داشت

سال گذشته یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نشد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

سال گذشته یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نشد

دولت حتی یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نکرده است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

دولت حتی یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نکرده است

فاز جدید اختلافات نوبخت و همتی / استقراض دولت حرف بی‌اساسی است!
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

فاز جدید اختلافات نوبخت و همتی / استقراض دولت حرف بی‌اساسی است!