نسبت به تجهیزات پیشرفته‌ تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان هشدار می‌دهیم
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

نسبت به تجهیزات پیشرفته‌ تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان هشدار می‌دهیم

۵ دهه است که با افزایش شیوع مصرف مواد مخدر مواجه هستیم/۹۰ درصد تریاک جهان در ایران کشف می‌شود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۵ دهه است که با افزایش شیوع مصرف مواد مخدر مواجه هستیم/۹۰ درصد تریاک جهان در ایران کشف می‌شود

۹۰ درصد دانش آموزان بعد از ترک تحصیل به اعتیاد روی می آورند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۹۰ درصد دانش آموزان بعد از ترک تحصیل به اعتیاد روی می آورند

۹۰ درصد دانش آموزان بعد از ترک تحصیل به اعتیاد روی می آوردند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۹۰ درصد دانش آموزان بعد از ترک تحصیل به اعتیاد روی می آوردند

دانش آموزان کدام استان ها بیشتر درگیر اعتیاد هستند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دانش آموزان کدام استان ها بیشتر درگیر اعتیاد هستند

تنها ۵.۴ درصد از جمعیت معتادان کشور زن هستند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تنها ۵.۴ درصد از جمعیت معتادان کشور زن هستند