دو میلیون نفر از شاغلین ایران بهره‌وری ندارند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دو میلیون نفر از شاغلین ایران بهره‌وری ندارند

آمریکایی ها با سرعت بی سابقه ای مشاغل خود را ترک کردند
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

آمریکایی ها با سرعت بی سابقه ای مشاغل خود را ترک کردند

مبنای الگوی اشتغال دولت سیزدهم، رونق تولید است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

مبنای الگوی اشتغال دولت سیزدهم، رونق تولید است

تفکر داشتن شغل کارمندی باید تغییر کند!
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

تفکر داشتن شغل کارمندی باید تغییر کند!

۳ عامل شکل‌گیری اشتغال در بخش غیررسمی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

۳ عامل شکل‌گیری اشتغال در بخش غیررسمی

حفظ اشتغال پایدار با برنامه ریزی مناسب و کاهش تنگناهای متعدد امکان پذیر است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

حفظ اشتغال پایدار با برنامه ریزی مناسب و کاهش تنگناهای متعدد امکان پذیر است

سهم ۶.۵ درصدی گردشگری از کل اشتغال کشور/ بخش خصوصی بی‌پناه رها شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

سهم ۶.۵ درصدی گردشگری از کل اشتغال کشور/ بخش خصوصی بی‌پناه رها شد

شانس پیدا کردن شغل را از دست ندهید!
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

شانس پیدا کردن شغل را از دست ندهید!

چرا ایجاد شغل در تعاونی ها پول زیادی نمی خواهد؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

چرا ایجاد شغل در تعاونی ها پول زیادی نمی خواهد؟

93 سال خدمت / 450 نفر دیگر شاغل شدند
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

93 سال خدمت / 450 نفر دیگر شاغل شدند

قرارگاه رفاه برای تغییر شرایط زندگی مردم ایجاد شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

قرارگاه رفاه برای تغییر شرایط زندگی مردم ایجاد شد