آمریکا دولت ما را تضعیف کرد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

آمریکا دولت ما را تضعیف کرد

آخرین گزارش درباره دلارهای به سرقت رفته افغانستان در روز فرار اشرف غنی
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

آخرین گزارش درباره دلارهای به سرقت رفته افغانستان در روز فرار اشرف غنی

چرا وزیر کشور راحت ترین کار را برای مهاجرین افغانستانی انجام نمی دهد؟
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

چرا وزیر کشور راحت ترین کار را برای مهاجرین افغانستانی انجام نمی دهد؟

شعور سیاسی اشرف غنی کمتر از یک دلقک وطن پرست بود
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

شعور سیاسی اشرف غنی کمتر از یک دلقک وطن پرست بود

خبر سکته مغزی اشرف غنی تکذیب شد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

خبر سکته مغزی اشرف غنی تکذیب شد

اشرف غنی انتقال میلیون‌ها پول از افغانستان را رد کرد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

اشرف غنی انتقال میلیون‌ها پول از افغانستان را رد کرد

طالبان با فرار اشرف غنی به افغانستان دعوت شدند
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

طالبان با فرار اشرف غنی به افغانستان دعوت شدند

فرار اشرف غنی پس از دریافت یک پیامک از پاکستان
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

فرار اشرف غنی پس از دریافت یک پیامک از پاکستان

مردی که طالبان برای سرش جایزه گذاشته است
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

مردی که طالبان برای سرش جایزه گذاشته است

سفرهای مخفی اشرف غنی باعث فروپاشی دولت افغانستان شد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

سفرهای مخفی اشرف غنی باعث فروپاشی دولت افغانستان شد

اشرف غنی می‌خواست طالبان بخشی از دولت او باشند
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

اشرف غنی می‌خواست طالبان بخشی از دولت او باشند

ترک کابل سخت‌ترین تصمیم زندگی‌ام بود
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

ترک کابل سخت‌ترین تصمیم زندگی‌ام بود

گروه طالبان فرمان عفو اشرف غنی را صادر کرد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

گروه طالبان فرمان عفو اشرف غنی را صادر کرد

برادر اشرف غنی به طالبان پیوست
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

برادر اشرف غنی به طالبان پیوست

زندگی لوکس پسر اشرف غنی در آمریکا
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

زندگی لوکس پسر اشرف غنی در آمریکا

درس کربلا عدم بی طرفی در قبال یاری حق و رویارویی با باطل است
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

درس کربلا عدم بی طرفی در قبال یاری حق و رویارویی با باطل است

اشرف غنی: به افغانستان باز می‌گردم /  با یک پیراهن و دمپایی فورا خارج شدم
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

اشرف غنی: به افغانستان باز می‌گردم / با یک پیراهن و دمپایی فورا خارج شدم

اعضای دولت اشرف غنی درخواست پناهندگی در قطر کردند
اخبار برگزیده اخبار جدید بین الملل ">اخبار برگزیده اخبار جدید بین الملل ">اخبار برگزیده اخبار جدید بین الملل

اعضای دولت اشرف غنی درخواست پناهندگی در قطر کردند

اشرف غنی با خودروهای پر از پول کشور را ترک کرد
اخبار برگزیده اخبار جدید بین الملل ">اخبار برگزیده اخبار جدید بین الملل ">اخبار برگزیده اخبار جدید بین الملل

اشرف غنی با خودروهای پر از پول کشور را ترک کرد

شورای امنیت درباره افغانستان امروز نشست اضطراری برگزار می‌کند
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

شورای امنیت درباره افغانستان امروز نشست اضطراری برگزار می‌کند