اعلام نامزدهای جوایز گلدن گلوب ۲۰۲۲
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

اعلام نامزدهای جوایز گلدن گلوب ۲۰۲۲

اصغر فرهادی از جشنواره پالم اسپرینگز جایزه می‌گیرد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

اصغر فرهادی از جشنواره پالم اسپرینگز جایزه می‌گیرد

ویدئو / از افتتاح خانه نیما تا ادعای جابجایی مرزهای فرهنگی
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

ویدئو / از افتتاح خانه نیما تا ادعای جابجایی مرزهای فرهنگی

پاسخ وکیل اصغر فرهادی به حاشیه‌های «قهرمان»
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

پاسخ وکیل اصغر فرهادی به حاشیه‌های «قهرمان»

شیراز، نخستین میزبان «قهرمان» فرهادی
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

شیراز، نخستین میزبان «قهرمان» فرهادی

اصغر فرهادی: تحمل این همه خبر بد را ندارم
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

اصغر فرهادی: تحمل این همه خبر بد را ندارم

این گزارش فقط مبتنی بر شنیده‌هاست!
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

این گزارش فقط مبتنی بر شنیده‌هاست!

فرهادی در فهرست ۱۰ شانس اسکار کارگردانی
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

فرهادی در فهرست ۱۰ شانس اسکار کارگردانی

فریادمان  سر «اصغر فرهادی» بر سر چیست؟
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

فریادمان سر «اصغر فرهادی» بر سر چیست؟

فریادمان  سر«اصغر فرهادی» بر سر چیست؟
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

فریادمان سر«اصغر فرهادی» بر سر چیست؟

یک تبریک دیگر به اصغر فرهادی
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

یک تبریک دیگر به اصغر فرهادی

علاقه اصغر فرهادی و عباس کیارستمی به یک قطعه مشترک
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

علاقه اصغر فرهادی و عباس کیارستمی به یک قطعه مشترک

پیش‌بینی اسکاری برای فرهادی و جدیدی
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

پیش‌بینی اسکاری برای فرهادی و جدیدی

تشویق ایستاده «قهرمان»
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

تشویق ایستاده «قهرمان»

صحبت های اصغر فرهادی و امیر جدیدی روی فرش قرمز کن
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

صحبت های اصغر فرهادی و امیر جدیدی روی فرش قرمز کن

استقبال خریداران بین‌المللی از فیلم جدید فرهادی
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

استقبال خریداران بین‌المللی از فیلم جدید فرهادی

کدام کارگردان ایرانی بیشترین شانس را برای نخل طلا کن دارد؟
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

کدام کارگردان ایرانی بیشترین شانس را برای نخل طلا کن دارد؟

فرهادی با «قهرمان» مسافر کن شد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

فرهادی با «قهرمان» مسافر کن شد

حق پخش «قهرمان» فرهادی به آمازون رسید
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

حق پخش «قهرمان» فرهادی به آمازون رسید