انفجار در ساختمان مسکونی و نجات ١٩ تن
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

انفجار در ساختمان مسکونی و نجات ١٩ تن

اقدامات ضروری در لحظه وقوع آتش سوزی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

اقدامات ضروری در لحظه وقوع آتش سوزی

جانباختن یک تن در حریق یک ساختمان/نگهداری ۵٠٠ لیتر بنزین در محل
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

جانباختن یک تن در حریق یک ساختمان/نگهداری ۵٠٠ لیتر بنزین در محل

حریق در یک مرکز درمانی در خیابان برادران مظفر تهران
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

حریق در یک مرکز درمانی در خیابان برادران مظفر تهران

اطفای آتش در پارک ملی خجیر
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

اطفای آتش در پارک ملی خجیر

آتش گرفتن خودرو و جانباختن راننده در بزرگراه بسیج
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آتش گرفتن خودرو و جانباختن راننده در بزرگراه بسیج