یارانه واریز شد و اعتراض‌ها ادامه دارد / «چرا یارانه کرونا به ما نرسید؟»
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

یارانه واریز شد و اعتراض‌ها ادامه دارد / «چرا یارانه کرونا به ما نرسید؟»

اعتراض به واریز نشدن یارانه کرونا / جاماندگان منتظر باشند!
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

اعتراض به واریز نشدن یارانه کرونا / جاماندگان منتظر باشند!

واریز یارانه 100 هزار تومانی ادامه دارد / چه کسانی فردا یارانه می‌گیرند؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

واریز یارانه 100 هزار تومانی ادامه دارد / چه کسانی فردا یارانه می‌گیرند؟

امکان اعتراض به واریز نشدن یارانه کرونا هست؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

امکان اعتراض به واریز نشدن یارانه کرونا هست؟

آخرین اخبار از یارانه معیشتی کرونا / چرا یارانه 100 هزار تومانی به همه مشمولان نرسید؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

آخرین اخبار از یارانه معیشتی کرونا / چرا یارانه 100 هزار تومانی به همه مشمولان نرسید؟

خطا در پرداخت یارانه 100 هزار تومانی / چه کسانی به اشتباه یارانه کرونا گرفتند؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

خطا در پرداخت یارانه 100 هزار تومانی / چه کسانی به اشتباه یارانه کرونا گرفتند؟