اخبار جدید اعزام نیروهای امدادرسان به آتش سوزی جمیل نخ