اخبار جدید افتتاح طرح استعدادیابی و هدایت ورزشی دانش‌آموزان توسط وزیر آموزش و پرورش