اخبار جدید اقتصادی

وزیر نفت: ما رتبه اول را برای جمع‌آوری گازهای مشعل و استفاده از آن داریم