افزایش حقوق این گروه کلید خورد + جزییات
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

افزایش حقوق این گروه کلید خورد + جزییات

حقوق کارگران در انتظار تصمیم جدید | افزایش تورم با حقوق کارگران چه کرد؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

حقوق کارگران در انتظار تصمیم جدید | افزایش تورم با حقوق کارگران چه کرد؟

با افزایش حقوق‌ها تقاضا برای بیمه بیکاری کاهش یافت؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

با افزایش حقوق‌ها تقاضا برای بیمه بیکاری کاهش یافت؟

دستمزد کارگران تغییر نمی‌کند/ حقوق‌ها باید طبق مصوبه واریز شود
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

دستمزد کارگران تغییر نمی‌کند/ حقوق‌ها باید طبق مصوبه واریز شود

خبر مهم وزیر کار درباره افزایش حقوق | تاثیر افزایش حقوق بر تعدیل نیرو
اخبار برگزیده اخبار جدید اقتصادی ">اخبار برگزیده اخبار جدید اقتصادی ">اخبار برگزیده اخبار جدید اقتصادی

خبر مهم وزیر کار درباره افزایش حقوق | تاثیر افزایش حقوق بر تعدیل نیرو

با ۶ میلیون تومان حقوق کارگری می‌توان زندگی کرد؟
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

با ۶ میلیون تومان حقوق کارگری می‌توان زندگی کرد؟

جلسه در مورد حقوق کارگران/ مزد کارگران کم می‌شود؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

جلسه در مورد حقوق کارگران/ مزد کارگران کم می‌شود؟

افزایش قدرت خرید کارگر به نفع کارفرما یا کارگر؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

افزایش قدرت خرید کارگر به نفع کارفرما یا کارگر؟

تغییر بزرگ برای افزایش حقوق | افزایش 20 درصدی حقوق این گروه
اخبار برگزیده اخبار جدید اقتصادی ">اخبار برگزیده اخبار جدید اقتصادی ">اخبار برگزیده اخبار جدید اقتصادی

تغییر بزرگ برای افزایش حقوق | افزایش 20 درصدی حقوق این گروه

مخالفت کارفرمایان با افزایش حقوق کارگران
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

مخالفت کارفرمایان با افزایش حقوق کارگران