اعتراض طالبان به آمریکا: خروج افغان‌های متخصص را متوقف کنید
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

اعتراض طالبان به آمریکا: خروج افغان‌های متخصص را متوقف کنید

آمریکا طالبان را به پاسخ محکم درصورت ممانعت از خروج نیروهایش تهدید کرد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

آمریکا طالبان را به پاسخ محکم درصورت ممانعت از خروج نیروهایش تهدید کرد

پنتاگون: آمریکا و طالبان با یکدیگر همکاری می‌کنند
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

پنتاگون: آمریکا و طالبان با یکدیگر همکاری می‌کنند

تصاویر | مرور ۲۰ سال حضور نظامیان آمریکا در پایگاه هوایی بگرام – افغانستان
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

تصاویر | مرور ۲۰ سال حضور نظامیان آمریکا در پایگاه هوایی بگرام – افغانستان

ادعای مقام ارشد ارتش آمریکا درباره نتیجه خروج نیروهای خارجی از افغانستان
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

ادعای مقام ارشد ارتش آمریکا درباره نتیجه خروج نیروهای خارجی از افغانستان

پیش‌بینی آینده تلخ برای افغانستان در ماه‌های آتی | اسپوتنیک: افغانستان دیگر جزو اولویت‌های سیاسی و امنیتی غرب نیست
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

پیش‌بینی آینده تلخ برای افغانستان در ماه‌های آتی | اسپوتنیک: افغانستان دیگر جزو اولویت‌های سیاسی و امنیتی غرب نیست

نبرد خونین طالبان با نیروهای مردمی | ۱۳۰۰۰ خانواده در افغانستان آواره شدند
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

نبرد خونین طالبان با نیروهای مردمی | ۱۳۰۰۰ خانواده در افغانستان آواره شدند

کلینتون: خطر حاکمیت مجدد طالبان افغانستان را تهدید می کند
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

کلینتون: خطر حاکمیت مجدد طالبان افغانستان را تهدید می کند