اخبار جدید بین الملل

در الجزایر طی ماه رمضان 100 میلیون غذا اسراف می‌شود