اخبار جدید فناوری

آیا می‌توانیم به علت نشت اطلاعات شخصی از پلتفرم شکایت کنیم؟