ارتقای آمادگی جسمانی و توسعه علمی ورزش، اولویت تربیت بدنی ارتش است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

ارتقای آمادگی جسمانی و توسعه علمی ورزش، اولویت تربیت بدنی ارتش است

امیر  سیاری:کوچک‌ترین تهدید علیه ایران را در بالاترین حد پاسخ می‌دهیم
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

امیر سیاری:کوچک‌ترین تهدید علیه ایران را در بالاترین حد پاسخ می‌دهیم

امیر سیاری: اقتدار نیروی دریایی ارتش موجب ناکامی دزدان دریایی شده است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

امیر سیاری: اقتدار نیروی دریایی ارتش موجب ناکامی دزدان دریایی شده است

دریادار سیاری درگذشت امیر محققی را تسلیت گفت
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

دریادار سیاری درگذشت امیر محققی را تسلیت گفت

تهدیدات ایجاب می‌کند آمادگی‌های عملیاتی خود را ارتقا دهیم
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

تهدیدات ایجاب می‌کند آمادگی‌های عملیاتی خود را ارتقا دهیم

هفته دولت نمادی از وحدت ملت و دولت است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

هفته دولت نمادی از وحدت ملت و دولت است

آماده‌باش صددرصدی نیروهای درمانی ارتش برای مقابله با کرونا
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

آماده‌باش صددرصدی نیروهای درمانی ارتش برای مقابله با کرونا