افغانستان دیگر میدان نبرد ابرقدرت‌های جهان نخواهد بود
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

افغانستان دیگر میدان نبرد ابرقدرت‌های جهان نخواهد بود

ابراز نگرانی امیرعبداللهیان از امنیت نمایندگی‌های ایران
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

ابراز نگرانی امیرعبداللهیان از امنیت نمایندگی‌های ایران

فعالیت سفارت افغانستان در تهران ادامه دارد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

فعالیت سفارت افغانستان در تهران ادامه دارد

عفو بین الملل: جان میلیون ها نفر در افغانستان در خطر است
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

عفو بین الملل: جان میلیون ها نفر در افغانستان در خطر است

اعلام آمادگی طالبان و قزاقستان برای از سرگیری مناسبات تجاری
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

اعلام آمادگی طالبان و قزاقستان برای از سرگیری مناسبات تجاری

ترکیه: تعامل با طالبان به معنای به رسمیت شناختن آن نیست
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

ترکیه: تعامل با طالبان به معنای به رسمیت شناختن آن نیست