اخبار جدید امیررضا واعظ آشتیانی، فعال و تحلیلگر سیاسی