اخبار جدید انتخابات آمریکا

ترامپ بالاخره شکست را پذیرفت؛ انتقال قدرت به جو بایدن در ۲۰ ژانویه انجام خواهد شد

ترامپ بالاخره شکست را پذیرفت؛ انتقال قدرت به جو بایدن در ۲۰ ژانویه انجام خواهد شد