اخبار جدید انتخابات ۱۴۰۰؛ حضور مردم در روز تعیین سرنوشت