منازل آسیب دیده زلزله اندیکا با مشارکت سپاه و بسیج ساخته می‌شود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

منازل آسیب دیده زلزله اندیکا با مشارکت سپاه و بسیج ساخته می‌شود

تأمین ۱۰۰ تانکر آب برای زلزله‌زدگان اندیکا/۵۰۰بسته غذایی توزیع شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تأمین ۱۰۰ تانکر آب برای زلزله‌زدگان اندیکا/۵۰۰بسته غذایی توزیع شد

قلعه خواجه همچنان بر مدار زلزله/ ریزش دیوار در روستاها
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

قلعه خواجه همچنان بر مدار زلزله/ ریزش دیوار در روستاها

۱۵۸۷ نفر آسیب‌دیده از زلزله در اندیکا امدادرسانی شدند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۱۵۸۷ نفر آسیب‌دیده از زلزله در اندیکا امدادرسانی شدند

بازسازی ۴۶۰ منزل آسیب‌دیده در اندیکا/ فوتی گزارش نشده است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

بازسازی ۴۶۰ منزل آسیب‌دیده در اندیکا/ فوتی گزارش نشده است

اندیکا همچنان می لرزد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

اندیکا همچنان می لرزد