مشاغل، در صف واکسیناسیون کرونا / کدام گروه‌ها در اولویت هستند؟
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مشاغل، در صف واکسیناسیون کرونا / کدام گروه‌ها در اولویت هستند؟

دانشجویان منتظر واکسن کرونا باشند؟
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دانشجویان منتظر واکسن کرونا باشند؟

رانندگان تاکسی واکسینه می‌شوند
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

رانندگان تاکسی واکسینه می‌شوند

آغاز واکسیناسیون عمومی از شهریور/ فوتی‌های کرونا تیر دو رقمی می‌شود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آغاز واکسیناسیون عمومی از شهریور/ فوتی‌های کرونا تیر دو رقمی می‌شود

واکسیناسیون زودهنگام ۳ هزار کامند صداوسیما براساس مصوبه ستاد کرونا
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

واکسیناسیون زودهنگام ۳ هزار کامند صداوسیما براساس مصوبه ستاد کرونا

آخرین اخبار از واکسیناسیون دانشجویان
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آخرین اخبار از واکسیناسیون دانشجویان

اتمام فاز یک واکسیناسیون/ آغاز واکسیناسیون ۷۵ تا ۸۰ ساله‌ها از هفته آینده
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

اتمام فاز یک واکسیناسیون/ آغاز واکسیناسیون ۷۵ تا ۸۰ ساله‌ها از هفته آینده