اخبار جدید اولین فیلم حمید هیراد روی تخت بیمارستان / برایش دعا کنید + جزئیا