آقای اشمیت از ۱۴ شهریور به تماشاخانه ایرانشهر می‌آید
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

آقای اشمیت از ۱۴ شهریور به تماشاخانه ایرانشهر می‌آید

مراسم معارفه مدیر عامل خانه هنرمندان
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

مراسم معارفه مدیر عامل خانه هنرمندان

آخرین روز زندگی ۲ پیرمرد با سعید امیرسلیمانی تماشایی می‌شود
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

آخرین روز زندگی ۲ پیرمرد با سعید امیرسلیمانی تماشایی می‌شود

چه کسی مدیرعامل خانه تئاتر می‌شود؟/ ۵ ماه بدون مدیرعامل سپری شد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

چه کسی مدیرعامل خانه تئاتر می‌شود؟/ ۵ ماه بدون مدیرعامل سپری شد

بازیگران در تئاتر شهر گردهم آمدند/ به نام تئاتر به کام موسیقی
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

بازیگران در تئاتر شهر گردهم آمدند/ به نام تئاتر به کام موسیقی

ایرج راد در تدارک اجرای نیمه تمام جعفر والی
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

ایرج راد در تدارک اجرای نیمه تمام جعفر والی

خاطره بازی «چهل تیکه» با ایرج راد و یوسف تیموری
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

خاطره بازی «چهل تیکه» با ایرج راد و یوسف تیموری

ایرج راد: تئاتر، کمتر از حمایت معنوی بهره‌مند شده است
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

ایرج راد: تئاتر، کمتر از حمایت معنوی بهره‌مند شده است

حمایت مالی مرکز هنرهای نمایشی از هنرمندان تا جشنواره «مهرِ واله»
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

حمایت مالی مرکز هنرهای نمایشی از هنرمندان تا جشنواره «مهرِ واله»

علی نصیریان: انتظامی هنرمندی خودجوش بود/ یادی از «عزت بچه سنگلج»
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

علی نصیریان: انتظامی هنرمندی خودجوش بود/ یادی از «عزت بچه سنگلج»

«دادگاه نورنبرگ» چگونه تشکیل شد؟/ قضاوت براساس رای مخاطبان
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

«دادگاه نورنبرگ» چگونه تشکیل شد؟/ قضاوت براساس رای مخاطبان