اخبار جدید ایلام، مقصد چهارمین سفر استانی رئیس‌جمهوری