اخبار جدید اینفلوئنسر

اینفلوئنسرهای اینستاگرام از سال بعد مالیات می‌دهند/ اخذ مالیات از فعالیت غیرقانونی؟

اینفلوئنسرهای اینستاگرام از سال بعد مالیات می‌دهند/ اخذ مالیات از فعالیت غیرقانونی؟