فراخوان نهمین فصل چهار فصل تئاتر ایران منتشر شد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

فراخوان نهمین فصل چهار فصل تئاتر ایران منتشر شد

نتیجه ارزیابی دور نوین پروژه‌ چهارفصل تئاتر ایران اعلام شد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

نتیجه ارزیابی دور نوین پروژه‌ چهارفصل تئاتر ایران اعلام شد

اعلام برگزیدگان پروژه «چهارفصل تئاتر ایران»
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

اعلام برگزیدگان پروژه «چهارفصل تئاتر ایران»

مناسبات انسانی در جهان پس از کرونا
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

مناسبات انسانی در جهان پس از کرونا

تئاتر فجر باید آینه تمام نمای تئاتر کشور باشد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

تئاتر فجر باید آینه تمام نمای تئاتر کشور باشد

یک پیشنهاد بامزه به رییس صداوسیما!
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

یک پیشنهاد بامزه به رییس صداوسیما!

آغاز فصل هفتم پروژه «چهار فصل تئاتر ایران»
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

آغاز فصل هفتم پروژه «چهار فصل تئاتر ایران»

تصویربرداری سریال "نجلا" در آبادان
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

تصویربرداری سریال "نجلا" در آبادان

پخش ویژه‌ برنامه های دفاع‌ مقدس از رادیو نمایش
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

پخش ویژه‌ برنامه های دفاع‌ مقدس از رادیو نمایش

پخش چهار سریال جدید از رادیو نمایش
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

پخش چهار سریال جدید از رادیو نمایش

«چهار فصل» منتظر نارنجی شدن تهران است
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

«چهار فصل» منتظر نارنجی شدن تهران است