هوای اصفهان برای گروه‌های حساس ناسالم است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هوای اصفهان برای گروه‌های حساس ناسالم است

هوای اصفهان در وضعیت نارنجی/زور سامانه جوی به‌ آلاینده‌ها نرسید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هوای اصفهان در وضعیت نارنجی/زور سامانه جوی به‌ آلاینده‌ها نرسید

آلودگی هوا در اصفهان اوج گرفت / شاخص کیفی ۱۸۸
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آلودگی هوا در اصفهان اوج گرفت / شاخص کیفی ۱۸۸

هوای اصفهان در وضعیت قرمز / شاخص کیفی روی عدد ۱۶۸ قرار دارد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هوای اصفهان در وضعیت قرمز / شاخص کیفی روی عدد ۱۶۸ قرار دارد

هوای اصفهان در وضعیت قرمز قرار گرفت / شاخص کیفی ۱۶۳
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هوای اصفهان در وضعیت قرمز قرار گرفت / شاخص کیفی ۱۶۳

هوای اصفهان همچنان در وضعیت نارنجی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هوای اصفهان همچنان در وضعیت نارنجی

هوای اصفهان ناسالم است/ شاخص کیفی ۱۴۰
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هوای اصفهان ناسالم است/ شاخص کیفی ۱۴۰

هوای اصفهان برای گروه‌های حساس ناسالم شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هوای اصفهان برای گروه‌های حساس ناسالم شد

سومین روز متوالی وضعیت قرمز برای هوای اصفهان/ شاخص کیفی ۱۶۶
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

سومین روز متوالی وضعیت قرمز برای هوای اصفهان/ شاخص کیفی ۱۶۶

هوای اصفهان برای عموم ناسالم شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هوای اصفهان برای عموم ناسالم شد

باران هوای اصفهان را پاک کرد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

باران هوای اصفهان را پاک کرد

باران هم هوای اصفهان را پاک نکرد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

باران هم هوای اصفهان را پاک نکرد

هوای اصفهان برای گروه‌های حساس ناسالم شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هوای اصفهان برای گروه‌های حساس ناسالم شد

هوای اصفهان برای عموم شهروندان ناسالم شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هوای اصفهان برای عموم شهروندان ناسالم شد