آیا کاهش نرخ بیکاری به‌معنای وضعیت مطلوب بازار کار است؟
اخبار جدید اقتصادی

آیا کاهش نرخ بیکاری به‌معنای وضعیت مطلوب بازار کار است؟

سناریو احتمالی در تعیین رقم دستمزد ۱۴۰۲/ حداقل حقوق کارگران ۱۰ میلیون تومان می‌شود؟
اخبار جدید اقتصادی

سناریو احتمالی در تعیین رقم دستمزد ۱۴۰۲/ حداقل حقوق کارگران ۱۰ میلیون تومان می‌شود؟

حقوق ۱۴۰۲ چقدر است؟/ حداقل دستمزد کارگری چقدر افزایش پیدا می‌کند؟
اخبار جدید اقتصادی

حقوق ۱۴۰۲ چقدر است؟/ حداقل دستمزد کارگری چقدر افزایش پیدا می‌کند؟

فشار ابر تورم بر اقتصاد این کشور
اخبار جدید اقتصادی

فشار ابر تورم بر اقتصاد این کشور

جزییات تازه درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان/ حقوق کارگران دوباره افزایش می‌یابد؟
اخبار جدید اقتصادی

جزییات تازه درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان/ حقوق کارگران دوباره افزایش می‌یابد؟

فضای آموزشی در دوگانگی جدید/ احتمال برگزاری کلاس‌های درس به این شیوه
اخبار جدید فرهنگی

فضای آموزشی در دوگانگی جدید/ احتمال برگزاری کلاس‌های درس به این شیوه

چند میلیون شغل تمام وقت کم داریم؟
اخبار جدید اقتصادی

چند میلیون شغل تمام وقت کم داریم؟

موضع عجیب مجلس درباره افزایش حقوق کارگران/ منظور نظام‌الدین موسوی چیست؟
اخبار جدید اقتصادی

موضع عجیب مجلس درباره افزایش حقوق کارگران/ منظور نظام‌الدین موسوی چیست؟

وزارت کار : مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۱ شورای عالی کار تغییر نمی‌کند
اخبار جدید اقتصادی

وزارت کار : مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۱ شورای عالی کار تغییر نمی‌کند

پیش‌بینی مهم از وضعیت اقتصادی سال آینده / افزایش ۵٧ درصدی دستمزد کارگران چقدر بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد؟
اخبار جدید اقتصادی

پیش‌بینی مهم از وضعیت اقتصادی سال آینده / افزایش ۵٧ درصدی دستمزد کارگران چقدر بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد؟