علت لغو قرارداد با برخی از اساتید دانشگاه تهران اعلام شد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

علت لغو قرارداد با برخی از اساتید دانشگاه تهران اعلام شد

خطر تکرار تابستان سیاه
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

خطر تکرار تابستان سیاه

بودجه آموزش کفاف حضوری شدن را نمی‌دهد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

بودجه آموزش کفاف حضوری شدن را نمی‌دهد

بازگشایی دانشگاه آزاد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

بازگشایی دانشگاه آزاد

وزیر علوم: زمانی مشخص برای بازگشایی دانشگاه‌ها نمی‌توان تعیین کرد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

وزیر علوم: زمانی مشخص برای بازگشایی دانشگاه‌ها نمی‌توان تعیین کرد

امکان بازگشایی همزمان دانشگاه‌ها وجود ندارد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

امکان بازگشایی همزمان دانشگاه‌ها وجود ندارد

بازگشایی‌ها با طمانینه و آرامش بیشتری انجام شود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

بازگشایی‌ها با طمانینه و آرامش بیشتری انجام شود

کدام دانشجویان ۱۵ آبان مجاز به ورود به دانشگاه نیستند؟
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

کدام دانشجویان ۱۵ آبان مجاز به ورود به دانشگاه نیستند؟

نحوه بازگشایی دانشگاه ها از زبان وزیر علوم
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

نحوه بازگشایی دانشگاه ها از زبان وزیر علوم

مشکلات مالی مانع بازگشایی دانشگاه کابل
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

مشکلات مالی مانع بازگشایی دانشگاه کابل

آموزش دانشجویان جدیدالورود علوم پزشکی"مجازی" شد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

آموزش دانشجویان جدیدالورود علوم پزشکی"مجازی" شد