امتحانات پایان ترم تمام دانشگاه‌ها حضوری برگزار می‌شود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

امتحانات پایان ترم تمام دانشگاه‌ها حضوری برگزار می‌شود

امکان بازگشایی همزمان دانشگاه‌ها وجود ندارد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

امکان بازگشایی همزمان دانشگاه‌ها وجود ندارد

امتحانات پایان ترم دانشجویان حضوری شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

امتحانات پایان ترم دانشجویان حضوری شد

یارانه برای بازگشایی دانشگاه‌ها
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

یارانه برای بازگشایی دانشگاه‌ها

حضوری شدن دانشگاه های علمی کاربردی از ۱۵ آبان/ ۱۵ درصد آموزش ها برای همیشه مجازی می ماند
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

حضوری شدن دانشگاه های علمی کاربردی از ۱۵ آبان/ ۱۵ درصد آموزش ها برای همیشه مجازی می ماند

مدارس از هفته آینده حضوری می‌شود؟ / زمان بازگشایی دانشگاه‌‌ها اعلام شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مدارس از هفته آینده حضوری می‌شود؟ / زمان بازگشایی دانشگاه‌‌ها اعلام شد

کدام دانشجویان ۱۵ آبان مجاز به ورود به دانشگاه نیستند؟
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

کدام دانشجویان ۱۵ آبان مجاز به ورود به دانشگاه نیستند؟

مشکلات مالی مانع بازگشایی دانشگاه کابل
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

مشکلات مالی مانع بازگشایی دانشگاه کابل

آموزش دانشجویان جدیدالورود علوم پزشکی"مجازی" شد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

آموزش دانشجویان جدیدالورود علوم پزشکی"مجازی" شد