اخبار جدید ورزشی

مجموع 7 مدال رنگارنگ، دست‌آورد شطرنج‌بازان ایران