اخبار جدید بانک جهانی

چقدر پول برای بازسازی اوکراین نیاز است؟ | درخواست زلنسکی از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول

چقدر پول برای بازسازی اوکراین نیاز است؟ | درخواست زلنسکی از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول