3.2 میلیارد نفر در جهان با مشکل کمبود آب مواجه هستند!
اخبار جدید گوناگون

3.2 میلیارد نفر در جهان با مشکل کمبود آب مواجه هستند!

فقدان یک برنامه جامع در حوزه مدیریت پایدار و تشدید بیابان‌زایی
اخبار جدید اقتصادی

فقدان یک برنامه جامع در حوزه مدیریت پایدار و تشدید بیابان‌زایی

کاهش بارندگی های موثر علت بحران آب در برخی مناطق
اخبار جدید اقتصادی

کاهش بارندگی های موثر علت بحران آب در برخی مناطق

بیم بحران آب در سیستان وجود دارد
اخبار جدید اقتصادی

بیم بحران آب در سیستان وجود دارد

چرا فرونشست و فروچاله جدی گرفته نمی‌شود؟
اخبار جدید سیاسی

چرا فرونشست و فروچاله جدی گرفته نمی‌شود؟

جهل آب چیست؟ / راهکارهای برون‌رفت از بحران آب در ایران
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

جهل آب چیست؟ / راهکارهای برون‌رفت از بحران آب در ایران

آخرین وضعیت منابع آب در ایران/ شرایط بحرانی‌تر می‌شود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آخرین وضعیت منابع آب در ایران/ شرایط بحرانی‌تر می‌شود

تحلیلی برای بحران خشکسالی انتخابی در ایران / چرا آب توسط دولت عرضه می‌شود؟
اخبار جدید اقتصادی

تحلیلی برای بحران خشکسالی انتخابی در ایران / چرا آب توسط دولت عرضه می‌شود؟

گوش مسئولان به فریاد العطش مردم سیستان عادت کرده است!
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

گوش مسئولان به فریاد العطش مردم سیستان عادت کرده است!

خشکسالی در کمین کدام استان‌ها است؟/ مدیریت ناصحیح منابع آبی؛ بحرانی که کشور را تهدید می‌کند
اخبار جدید اقتصادی

خشکسالی در کمین کدام استان‌ها است؟/ مدیریت ناصحیح منابع آبی؛ بحرانی که کشور را تهدید می‌کند

top