علت بحران اقتصادی؛ جنگ اوکراین یا ناکارآمدی نظام؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

علت بحران اقتصادی؛ جنگ اوکراین یا ناکارآمدی نظام؟

ثبت تورم ۲ رقمی در اروپا
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

ثبت تورم ۲ رقمی در اروپا

رشد صادرات محصولات کشاورزی روسیه
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

رشد صادرات محصولات کشاورزی روسیه

تفاوت تولیدکنندگان ایرانی و اروپایی
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

تفاوت تولیدکنندگان ایرانی و اروپایی

موج جدید تورم، گرسنگی و گرانی در سودان
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

موج جدید تورم، گرسنگی و گرانی در سودان

مردم یمن در چنگال فقر و تورم
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

مردم یمن در چنگال فقر و تورم

قیمت غلات پس از وعده پوتین کاهش یافت
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

قیمت غلات پس از وعده پوتین کاهش یافت

ائتلاف با روسیه برای زنده ماندن
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

ائتلاف با روسیه برای زنده ماندن

تهدید غذایی چین برای آمریکا
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

تهدید غذایی چین برای آمریکا

نقش اوکراین در تعمیق بحران غذایی در جهان
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

نقش اوکراین در تعمیق بحران غذایی در جهان

هزینه بحران اوکراین بر اقتصاد مصر
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

هزینه بحران اوکراین بر اقتصاد مصر

پیامدهای تورمی جنگ برای روسیه، آیا مسکو آمارها را دستکاری می کند؟
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

پیامدهای تورمی جنگ برای روسیه، آیا مسکو آمارها را دستکاری می کند؟

بحران تغذیه شروع شد؛ جنگ جهانی بر سر غذا
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

بحران تغذیه شروع شد؛ جنگ جهانی بر سر غذا

سایه سنگین بحران اوکراین بر امنیت غذایی اعراب
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

سایه سنگین بحران اوکراین بر امنیت غذایی اعراب

جهان سه ماه تا بحران غذایی فرصت دارد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

جهان سه ماه تا بحران غذایی فرصت دارد

پیامدهای جنگ اوکراین بر کشورهای عربی
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

پیامدهای جنگ اوکراین بر کشورهای عربی

تاثیر بحران اوکراین بر امنیت غذایی کشورهای عربی
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

تاثیر بحران اوکراین بر امنیت غذایی کشورهای عربی

هشدار درباره بروز بحران غذایی در افغانستان
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

هشدار درباره بروز بحران غذایی در افغانستان

سازمان ملل: ذخایر مواد غذایی در افغانستان رو به اتمام است
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

سازمان ملل: ذخایر مواد غذایی در افغانستان رو به اتمام است

هشدار نسبت به بحران غذایی در جهان به دلیل همه گیری کرونا
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

هشدار نسبت به بحران غذایی در جهان به دلیل همه گیری کرونا