مجلس به «عین اللهی» رای اعتماد داد
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

مجلس به «عین اللهی» رای اعتماد داد

«خاندوزی» وزیر اقتصاد شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

«خاندوزی» وزیر اقتصاد شد

حبیب زاده بوکانی: اوجی  با مسائل حوزه نفت و انرژی آشناست
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

حبیب زاده بوکانی: اوجی  با مسائل حوزه نفت و انرژی آشناست

ویدئو / بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی بهداشت
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

ویدئو / بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی بهداشت

آغاز بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی بهداشت
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

آغاز بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی بهداشت

شریعتی: زارع پور نماد دولت جوان حزب اللهی است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

شریعتی: زارع پور نماد دولت جوان حزب اللهی است

حمایت رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از وزیر پیشنهادی کار
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

حمایت رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از وزیر پیشنهادی کار