اخبار جدید برگزاری اردوی فرنگی کاران جوان در ایام عید نوروز