داستان‌نویسی با کمک هوش‌مصنوعی گوگل
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

داستان‌نویسی با کمک هوش‌مصنوعی گوگل

شناسایی سلول‌های عامل تب
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

شناسایی سلول‌های عامل تب

درخواست تجدیدنظر اپل برای ممنوعیت فروش آیفون در برزیل
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

درخواست تجدیدنظر اپل برای ممنوعیت فروش آیفون در برزیل

نخستین ربات مدیرعامل، مشغول به کار شد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

نخستین ربات مدیرعامل، مشغول به کار شد

شکایت از شرکت پلی‌استیشن به دلیل استثمار کاربران
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

شکایت از شرکت پلی‌استیشن به دلیل استثمار کاربران

پشتیبانی از تبلت Mi Pad 4 Plus متوقف شد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

پشتیبانی از تبلت Mi Pad 4 Plus متوقف شد

ساخت خودروی هوشمند با قابلیت یادگیری
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

ساخت خودروی هوشمند با قابلیت یادگیری

تصویربرداری از اندام‌های داخلی بدن با چسب زخم
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

تصویربرداری از اندام‌های داخلی بدن با چسب زخم

عصرانه خبری علم‌وفناوری ۳۰ تیر
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

عصرانه خبری علم‌وفناوری ۳۰ تیر

عصرانه خبری علم‌وفناوری ۲۴ تیر
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

عصرانه خبری علم‌وفناوری ۲۴ تیر

عصرانه خبری علم‌وفناوری ۲۲ تیر
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

عصرانه خبری علم‌وفناوری ۲۲ تیر

عصرانه خبری علم‌وفناوری ۲۱ تیر
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

عصرانه خبری علم‌وفناوری ۲۱ تیر

ابداع یک واکسن استنشاقی جدید برای مقابله با کووید- ۱۹
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

ابداع یک واکسن استنشاقی جدید برای مقابله با کووید- ۱۹

جهش‌های ژنتیکی می‌توانند عامل پارکینسون باشد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

جهش‌های ژنتیکی می‌توانند عامل پارکینسون باشد

عصرانه خبری علم‌وفناوری ۹ تیر
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

عصرانه خبری علم‌وفناوری ۹ تیر

عصرانه خبری علم‌وفناوری ۸ تیر
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

عصرانه خبری علم‌وفناوری ۸ تیر

عصرانه خبری علم‌وفناوری ۷ تیر
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

عصرانه خبری علم‌وفناوری ۷ تیر

عصرانه خبری علم‌وفناوری ۶ تیر
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

عصرانه خبری علم‌وفناوری ۶ تیر

عصرانه خبری علم‌وفناوری ۵ تیر
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

عصرانه خبری علم‌وفناوری ۵ تیر

عصرانه خبری علم‌وفناوری ۳ تیر
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

عصرانه خبری علم‌وفناوری ۳ تیر