فراخوان امضای نامه اساتید در رابطه با اتفاقات اخیر دانشگاه‌ها منتشر شد
اخبار جدید گوناگون

فراخوان امضای نامه اساتید در رابطه با اتفاقات اخیر دانشگاه‌ها منتشر شد

گزارش تجمع دانشجویان دانشگاه ها‌ی تهران و مشهد
اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

گزارش تجمع دانشجویان دانشگاه ها‌ی تهران و مشهد

دانشگاه در منگنه‌ی افراط‌گرایی و ویرانی‌طلبی
اخبار جدید گوناگون

دانشگاه در منگنه‌ی افراط‌گرایی و ویرانی‌طلبی

وجود بسیج در کشور یکی از زمینه‌های تمایز ایران با سایر کشورها است
اخبار جدید سیاسی

وجود بسیج در کشور یکی از زمینه‌های تمایز ایران با سایر کشورها است

بسیج دانشجویی: گفت‌وگوی مستقیم رئیس جمهور با مردم  اقدام خوب و قابل تقدیری بود
اخبار جدید سیاسی

بسیج دانشجویی: گفت‌وگوی مستقیم رئیس جمهور با مردم اقدام خوب و قابل تقدیری بود

انتقاد از سکوت مجامع بین‌المللی در قبال گردن‎زنی دسته‌جمعی در عربستان
اخبار جدید سیاسی

انتقاد از سکوت مجامع بین‌المللی در قبال گردن‎زنی دسته‌جمعی در عربستان

انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه/ فعال دانشجویی: طبقات ضعیف امکان خرید سربازی ندارند
اخبار جدید سیاسی

انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه/ فعال دانشجویی: طبقات ضعیف امکان خرید سربازی ندارند

بسیج دانشجویی باید در همه مواضع فعال باشد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

بسیج دانشجویی باید در همه مواضع فعال باشد

انتظارامیرعبداللهیان ازبسیج وزارتخارجه/لزوم ارتقا دستگاه دیپلماسی
اخبار جدید سیاسی

انتظارامیرعبداللهیان ازبسیج وزارتخارجه/لزوم ارتقا دستگاه دیپلماسی

مطالبه گری و عدالتخواهی دو خاصیت بسیار مهم بسیج دانشجویی است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مطالبه گری و عدالتخواهی دو خاصیت بسیار مهم بسیج دانشجویی است