دولت فرار مالیاتی را شناسایی می‌کند
اخبار جدید سیاسی

دولت فرار مالیاتی را شناسایی می‌کند

تدوین لایحه جامع مقابله با تحریم‌های غیرقانونی در دستور کار دولت
اخبار جدید سیاسی

تدوین لایحه جامع مقابله با تحریم‌های غیرقانونی در دستور کار دولت

سخنگوی دولت تغییرات بیشتر در کابینه را تایید کرد
اخبار جدید سیاسی

سخنگوی دولت تغییرات بیشتر در کابینه را تایید کرد

سخنگوی دولت: برنامه هفتم توسعه در حال نهایی شدن است
اخبار جدید سیاسی

سخنگوی دولت: برنامه هفتم توسعه در حال نهایی شدن است

وعده جذاب سخنگوی دولت درباره رتبه بندی معلمان
اخبار جدید سیاسی

وعده جذاب سخنگوی دولت درباره رتبه بندی معلمان

باید از توجه صرف به ناکامی‌ها پرهیز شود
اخبار جدید سیاسی

باید از توجه صرف به ناکامی‌ها پرهیز شود

پاسخ سخنگوی دولت به پیشنهاد تعطیلی فردا
اخبار جدید سیاسی

پاسخ سخنگوی دولت به پیشنهاد تعطیلی فردا

نان رسانه‌های معاند در وارونه‌نمایی است
اخبار جدید سیاسی

نان رسانه‌های معاند در وارونه‌نمایی است

بهادری جهرمی: امروز وسط صحنه میدان جنگی قرار گرفتیم
اخبار جدید سیاسی

بهادری جهرمی: امروز وسط صحنه میدان جنگی قرار گرفتیم

به برکت خون شهدا مردم پیروز میدان می شوند
اخبار جدید سیاسی

به برکت خون شهدا مردم پیروز میدان می شوند

top