فناوری که کشاورزی را از خشکسالی نجات می‌دهد/ ترکیه دستگاه ایرانی را به نمونه آمریکایی ترجیح داد
اخبار جدید فناوری

فناوری که کشاورزی را از خشکسالی نجات می‌دهد/ ترکیه دستگاه ایرانی را به نمونه آمریکایی ترجیح داد

مشکل مقاومت در برابر آنتی‌بیوتیک حل شد
اخبار جدید فناوری

مشکل مقاومت در برابر آنتی‌بیوتیک حل شد

نانوپروتئین‌ها مشکل مدارهای منطقی رایانه‌های کوانتومی را برطرف کردند
اخبار جدید فناوری

نانوپروتئین‌ها مشکل مدارهای منطقی رایانه‌های کوانتومی را برطرف کردند

نانوذرات طلا اثربخشی واکسن‌ها را ۲۵ درصد افزایش می‌دهد
اخبار جدید فناوری

نانوذرات طلا اثربخشی واکسن‌ها را ۲۵ درصد افزایش می‌دهد

یخچال و فریزر مقاوم در برابر کرونا به بازار آمد
اخبار جدید فناوری

یخچال و فریزر مقاوم در برابر کرونا به بازار آمد

انتقال کامپیوترهای زیستی از لوله‌ آزمایش به سلول
اخبار جدید فناوری

انتقال کامپیوترهای زیستی از لوله‌ آزمایش به سلول

نانوپودری که نقایص استخوانی را ترمیم می‌کند
اخبار جدید فناوری

نانوپودری که نقایص استخوانی را ترمیم می‌کند

تأمین آب مناطق دورافتاده با فناوری نانو/ فاضلاب صنعتی عاری از فلزات سنگین می‌شود
اخبار جدید فناوری

تأمین آب مناطق دورافتاده با فناوری نانو/ فاضلاب صنعتی عاری از فلزات سنگین می‌شود

پایان‌نامه‌های ماموریت‌محور و محصول‌محور حمایت می‌شوند/ فعالیت ۴۰ هزار نیروی انسانی متخصص در حوزه نانو
اخبار جدید فناوری

پایان‌نامه‌های ماموریت‌محور و محصول‌محور حمایت می‌شوند/ فعالیت ۴۰ هزار نیروی انسانی متخصص در حوزه نانو

تشخیص سرطان و تومور با فناوری ایرانی/ وقتی تحریم‌ها جلودار رشد علمی ایران نیست
اخبار جدید فناوری

تشخیص سرطان و تومور با فناوری ایرانی/ وقتی تحریم‌ها جلودار رشد علمی ایران نیست