اخبار جدید فرهنگی

انیمیشن سینمایی«بچه‌زرنگ»فروش ۶۲ میلیارد تومانی را رد کرد