اخبار جدید گوناگون

بیمارستان امام خمینی (ره) شهریار پس از ۳۴ سال انتظار بلاخره افتتاح شد