خدمات سازمان بیمه سلامت در جهت حفظ حقوق بیماران است
اخبار جدید اقتصادی

خدمات سازمان بیمه سلامت در جهت حفظ حقوق بیماران است

پرداختی های بیمه سلامت منظم و مرتب است
اخبار جدید پزشکی

پرداختی های بیمه سلامت منظم و مرتب است

بیمه سلامت۲هزار و ششصد پروتز حلزون شنوایی رایگان  خواهد داد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

بیمه سلامت۲هزار و ششصد پروتز حلزون شنوایی رایگان خواهد داد

مهم ترین مولفه مدیریت منابع در حوزه سلامت/ هر ایرانی یک پرونده
اخبار جدید پزشکی

مهم ترین مولفه مدیریت منابع در حوزه سلامت/ هر ایرانی یک پرونده

جزئیات کاهش پرداخت حق بیمه دهک های ۶ تا ۹
اخبار جدید پزشکی

جزئیات کاهش پرداخت حق بیمه دهک های ۶ تا ۹

بیمه رایگان ۳۳ میلیون ایرانی/ حذف سقف دوره های درمان ناباروری
اخبار جدید اقتصادی

بیمه رایگان ۳۳ میلیون ایرانی/ حذف سقف دوره های درمان ناباروری

جزئیات درمان رایگان سه دهک اول/ محاسبه هزینه ها در بخش خصوصی
اخبار جدید پزشکی

جزئیات درمان رایگان سه دهک اول/ محاسبه هزینه ها در بخش خصوصی

اجرای طرح نظام ارجاع شهری در صندوق بیمه سلامت اصفهان پایان می‌یابد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

اجرای طرح نظام ارجاع شهری در صندوق بیمه سلامت اصفهان پایان می‌یابد

تخفیف ویژه برای پرداخت حق بیمه سلامت / مشمولان چه کسانی هستند؟
اخبار جدید اقتصادی

تخفیف ویژه برای پرداخت حق بیمه سلامت / مشمولان چه کسانی هستند؟

تخفیف در پرداخت حق بیمه برای دهک های ۶ تا ۹ جامعه
اخبار جدید پزشکی

تخفیف در پرداخت حق بیمه برای دهک های ۶ تا ۹ جامعه

top