هدفگذاری صنعت بیمه در راستای کاهش دغدغه های دولت و مردم است
اخبار جدید اقتصادی

هدفگذاری صنعت بیمه در راستای کاهش دغدغه های دولت و مردم است

احکام اعضای شورای سیاست گذاری بیست و نهمین همایش ملی بیمه و توسعه
اخبار جدید اقتصادی

احکام اعضای شورای سیاست گذاری بیست و نهمین همایش ملی بیمه و توسعه

۱۳ درصد منابع دولت صرف تأمین کسری صندوق‌ها می‌شود
اخبار جدید اقتصادی

۱۳ درصد منابع دولت صرف تأمین کسری صندوق‌ها می‌شود

همکاری های مشترک در راستای تامین نیازهای بیمه ای فعالان اقتصادی افزایش می یابد
اخبار جدید اقتصادی

همکاری های مشترک در راستای تامین نیازهای بیمه ای فعالان اقتصادی افزایش می یابد

روابط عمومی یک حرفه شبانه روزی به شمار می رود
اخبار جدید اقتصادی

روابط عمومی یک حرفه شبانه روزی به شمار می رود

راه اندازی مرکز نوآوری صنعت بیمه
اخبار جدید اقتصادی

راه اندازی مرکز نوآوری صنعت بیمه

پرداخت خسارت از سوی صندوق حوادث طبیعی در گرو تامین اعتبار مربوط از سوی سازمان برنامه و بودجه است
اخبار جدید اقتصادی

پرداخت خسارت از سوی صندوق حوادث طبیعی در گرو تامین اعتبار مربوط از سوی سازمان برنامه و بودجه است

پرداخت خسارت سیل مانسون چگونه خواهد بود؟
اخبار جدید اقتصادی

پرداخت خسارت سیل مانسون چگونه خواهد بود؟

بیمه‌نامه دارندگان گواهینامه منقضی‌شده همچنان معتبر است
اخبار جدید اقتصادی

بیمه‌نامه دارندگان گواهینامه منقضی‌شده همچنان معتبر است

مهارت سخنوری در فرآیندهای پرداخت خسارت هم باید متناسب با این امر در شبکه فروش ارتقا یابد
اخبار جدید اقتصادی

مهارت سخنوری در فرآیندهای پرداخت خسارت هم باید متناسب با این امر در شبکه فروش ارتقا یابد