کارگروه اقتصاد دیجیتال خواستار توقف فعال‌سازی سوئیچ آمیتیس شد
اخبار جدید فناوری

کارگروه اقتصاد دیجیتال خواستار توقف فعال‌سازی سوئیچ آمیتیس شد

صدور صدهزار بیمه‌نامه قسطی تا پایان سال
اخبار جدید فناوری

صدور صدهزار بیمه‌نامه قسطی تا پایان سال

در دنیای نوین حاکمیت داده ابزاری برای تحلیل رفتار بیمه گذاران محسوب می شود
اخبار جدید اقتصادی

در دنیای نوین حاکمیت داده ابزاری برای تحلیل رفتار بیمه گذاران محسوب می شود

اطلاعیه روابط عمومی بیمه مرکزی ایران در خصوص مباحث اخیر درباره سوئیچ بیمه
اخبار جدید اقتصادی

اطلاعیه روابط عمومی بیمه مرکزی ایران در خصوص مباحث اخیر درباره سوئیچ بیمه

کلید موفقیت صنعت بیمه در دست روابط عمومی‌هاست
اخبار جدید اقتصادی

کلید موفقیت صنعت بیمه در دست روابط عمومی‌هاست

مقررات زدایی و تسهیل فرایندهای مورد عمل باعث جهش در صنعت بیمه خواهد شد
اخبار جدید اقتصادی

مقررات زدایی و تسهیل فرایندهای مورد عمل باعث جهش در صنعت بیمه خواهد شد

مراقب دام بیمه ای سودجویان باشید
اخبار جدید اقتصادی

مراقب دام بیمه ای سودجویان باشید

رقابت در شبکه فروش بیمه باید عدالت محور باشد
اخبار جدید اقتصادی

رقابت در شبکه فروش بیمه باید عدالت محور باشد

با افزایش نظارت موثر، دخالت های نهاد ناظر در فضای کسب و کار بیمه به حداقل خواهد رسید
اخبار جدید اقتصادی

با افزایش نظارت موثر، دخالت های نهاد ناظر در فضای کسب و کار بیمه به حداقل خواهد رسید

یک بام و دو هوا در صنعت بیمه کشور
اخبار جدید اقتصادی

یک بام و دو هوا در صنعت بیمه کشور