بیمه مرکزی شرکت‌های بیمه‌ای را از همکاری با بیمه‌دات‌کام منع کرد
اخبار جدید فناوری

بیمه مرکزی شرکت‌های بیمه‌ای را از همکاری با بیمه‌دات‌کام منع کرد

فرایند و روال دریافت مجوز کارگزاری برخط مشخص نیست
اخبار جدید فناوری

فرایند و روال دریافت مجوز کارگزاری برخط مشخص نیست

نرخ بیمه شخص ثالث تغییر نمی‌کند
اخبار جدید اقتصادی

نرخ بیمه شخص ثالث تغییر نمی‌کند

نرخ بیمه شخص ثالث تا اطلاع بعدی بر اساس سال گذشته محاسبه می شود
اخبار جدید اقتصادی

نرخ بیمه شخص ثالث تا اطلاع بعدی بر اساس سال گذشته محاسبه می شود

قانون بیمه شخص ثالث در اجرای آیین‌نامه مدیریت ایمنی حوادث رانندگی و در راستای کاهش تلفات جاده ای اصلاح شده است
اخبار جدید اقتصادی

قانون بیمه شخص ثالث در اجرای آیین‌نامه مدیریت ایمنی حوادث رانندگی و در راستای کاهش تلفات جاده ای اصلاح شده است

کنسرسیوم بیمه‌ای برای زائرین و اتباع ایرانی در سفر به عراق تشکیل می‌شود
اخبار جدید اقتصادی

کنسرسیوم بیمه‌ای برای زائرین و اتباع ایرانی در سفر به عراق تشکیل می‌شود

کنسرسیوم بیمه ای برای زائرین و اتباع ایرانی در سفر به عراق تشکیل می شود
اخبار جدید اقتصادی

کنسرسیوم بیمه ای برای زائرین و اتباع ایرانی در سفر به عراق تشکیل می شود

نظام نظارتی هوشمند با استقرار سامانه بیمه گری نهادینه خواهد شد
اخبار جدید اقتصادی

نظام نظارتی هوشمند با استقرار سامانه بیمه گری نهادینه خواهد شد

نظارت در صنعت بیمه با استقرار سامانه بیمه‌گری هوشمند می‌شود
اخبار جدید اقتصادی

نظارت در صنعت بیمه با استقرار سامانه بیمه‌گری هوشمند می‌شود

مجید بهزادپور رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد
اخبار جدید اقتصادی

مجید بهزادپور رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد